به دلیل نوسانات شدید قیمت دلار لطفا قبل از خرید محصول از طریق تماس با ما از قیمت و موجودی آن مطمئن شوید

کشاورزی و صنعتی

الکتروموتور 2 اسب (1/5 کیلووات) 1500 دور سه‌فاز موتوژن
الکتروموتور 2 اسب (1/5 کیلووات) 1500 دور سه‌فاز موتوژن

الکتروموتور 2 اسب (1/5 کیلووات) 1500 دور سه‌فاز موتوژنفریم: 90قدرت موتور: 2 اسب بخار (1/5 کیلووات)فا.....

1,175,000تومان
الکتروموتور 2 اسب (1/5 کیلووات) 1500 دور کلاچ‌دار تکفاز موتوژن
الکتروموتور 2 اسب (1/5 کیلووات) 1500 دور کلاچ‌دار تکفاز موتوژن

الکتروموتور 2 اسب (1/5 کیلووات) 1500 دور کلاچ‌دار تکفاز موتوژننوع: CRS90L4Bقدرت موتور: 2 اسب بخار؛ 1.....

1,735,000تومان
الکتروموتور 20 اسب (15 کیلووات) 1500 دور سه‌فاز موتوژن
الکتروموتور 20 اسب (15 کیلووات) 1500 دور سه‌فاز موتوژن

الکتروموتور 20 اسب (15 کیلووات) 1500 دور سه‌فاز موتوژنفریم: 160قدرت موتور: 20 اسب بخار (15 کیلووات)ف.....

5,240,000تومان
الکتروموتور 20 اسب (15 کیلووات) 3000 دور سه‌فاز موتوژن
الکتروموتور 20 اسب (15 کیلووات) 3000 دور سه‌فاز موتوژن

الکتروموتور 20 اسب (15 کیلووات) 3000 دور سه‌فاز موتوژنفریم: 160قدرت موتور: 20 اسب بخار (15 کیلووات)ف.....

4,800,000تومان
الکتروموتور 25 اسب (18/5 کیلووات) 3000 دور سه‌فاز موتوژن
الکتروموتور 25 اسب (18/5 کیلووات) 3000 دور سه‌فاز موتوژن

الکتروموتور 25 اسب (18/5 کیلووات) 3000 دور سه‌فاز موتوژنفریم: 160قدرت موتور: 25 اسب بخار (18/5 کیلوو.....

5,370,000تومان
الکتروموتور 3 اسب (2/2 کیلووات) 1500 دور (گشتاوربالا) کلاچ‌دار تکفاز موتوژن
الکتروموتور 3 اسب (2/2 کیلووات) 1500 دور (گشتاوربالا) کلاچ‌دار تکفاز موتوژن

الکتروموتور 3 اسب (2/2 کیلووات) 1500 دور (گشتاوربالا) کلاچ‌دار تکفاز موتوژنفریم: 112قدرت موتور: 3 اس.....

2,150,000تومان
الکتروموتور 3 اسب (2/2 کیلووات) 1500 دور سه‌فاز موتوژن
الکتروموتور 3 اسب (2/2 کیلووات) 1500 دور سه‌فاز موتوژن

الکتروموتور 3 اسب (2/2 کیلووات) 1500 دور سه‌فاز موتوژنفریم: 100قدرت موتور: 3 اسب بخار (2/2 کیلووات)ف.....

1,465,000تومان
الکتروموتور 3 اسب (2/2 کیلووات) 1500 دور کلاچ‌دار تکفاز موتوژن
الکتروموتور 3 اسب (2/2 کیلووات) 1500 دور کلاچ‌دار تکفاز موتوژن

الکتروموتور 3 اسب (2/2 کیلووات) 1500 دور کلاچ‌دار تکفاز موتوژننوع: CRS100L4Aفریم: 100قدرت موتور: 3 ا.....

1,940,000تومان
الکتروموتور 3/4 اسب (0/55 کیلووات) 1500 دور کلاچ‌دار تکفاز موتوژن
الکتروموتور 3/4 اسب (0/55 کیلووات) 1500 دور کلاچ‌دار تکفاز موتوژن

الکتروموتور 3/4 اسب (0/55 کیلووات) 1500 دور کلاچ‌دار تکفاز موتوژنفریم: 80قدرت موتور: 3/4 اسب بخار (0.....

1,185,000تومان
الکتروموتور 4 اسب (3 کیلووات) 1500 دور سه‌فاز موتوژن
الکتروموتور 4 اسب (3 کیلووات) 1500 دور سه‌فاز موتوژن

الکتروموتور 4 اسب (3 کیلووات) 1500 دور سه‌فاز موتوژنفریم: 100قدرت موتور: 4 اسب بخار (3 کیلووات)فاز: .....

1,650,000تومان
الکتروموتور 4 اسب (3 کیلووات) 3000 دور سه‌فاز موتوژن
الکتروموتور 4 اسب (3 کیلووات) 3000 دور سه‌فاز موتوژن

الکتروموتور 4 اسب (3 کیلووات) 3000 دور سه‌فاز موتوژنفریم: 100قدرت موتور: 4 اسب بخار (3 کیلووات)فاز: .....

1,500,000تومان
الکتروموتور 430 اسب (315 کیلووات) 1500 دور سه‌فاز موتوژن
الکتروموتور 430 اسب (315 کیلووات) 1500 دور سه‌فاز موتوژن

الکتروموتور 430 اسب (315 کیلووات) 1500 دور سه‌فاز موتوژنفریم: 355قدرت موتور: 430 اسب بخار (315 کیلوو.....

116,000,000تومان
الکتروموتور 485 اسب (355 کیلووات) 1500 دور سه‌فاز موتوژن
الکتروموتور 485 اسب (355 کیلووات) 1500 دور سه‌فاز موتوژن

الکتروموتور 485 اسب (355 کیلووات) 1500 دور سه‌فاز موتوژنقدرت موتور: 485 اسب بخار (355 کیلووات)فاز: 3.....

141,500,000تومان
الکتروموتور 5/5 اسب (4 کیلووات) 1500 دور سه‌فاز موتوژن
الکتروموتور 5/5 اسب (4 کیلووات) 1500 دور سه‌فاز موتوژن

الکتروموتور 5/5 اسب (4 کیلووات) 1500 دور سه‌فاز موتوژنفریم: 112قدرت موتور: 5/5 اسب بخار (4 کیلووات)ف.....

2,050,000تومان
الکتروموتور 50 اسب (37 کیلووات) 1500 دور سه‌فاز موتوژن
الکتروموتور 50 اسب (37 کیلووات) 1500 دور سه‌فاز موتوژن

الکتروموتور 50 اسب (37 کیلووات) 1500 دور سه‌فاز موتوژنفریم: 225قدرت موتور: 50  اسب بخار (37 کیل.....

16,670,000تومان
نمایش 31 تا 45 از 396 (27 صفحه)
logo-samandehi