جستجو


محصولات موجود در ضوابط جستجو

اره موتوری اشتیل MS 381 اصلی با تیغه 50 سانتی‌متری
اره موتوری اشتیل MS 381 اصلی با تیغه 50 سانتی‌متری

اره موتوری اشتیل MS 381 اصلینوع موتور: دوزمانهطول تیغه: 50 سانتی‌مترسوخت: بنزینساخت کشور: آلمان (کار.....

9,500,000تومان
الکتروموتور 1 اسب (0/75 کیلووات) 1500 دور سه‌فاز موتوژن
الکتروموتور 1 اسب (0/75 کیلووات) 1500 دور سه‌فاز موتوژن

الکتروموتور 1 اسب (0/75 کیلووات) 1500 دور سه‌فاز موتوژنفریم: 80قدرت موتور: 1 اسب بخار (0/75 کیلووات).....

865,000تومان
الکتروموتور 1 اسب (0/75 کیلووات) 1500 دور کلاچ‌دار تکفاز موتوژن
الکتروموتور 1 اسب (0/75 کیلووات) 1500 دور کلاچ‌دار تکفاز موتوژن

الکتروموتور 1 اسب (0/75 کیلووات) 1500 دور کلاچ‌دار تکفاز موتوژنفریم: 80قدرت موتور: 1 اسب بخار (0/75 .....

1,295,000تومان
الکتروموتور 1/12 اسب (0/06 کیلووات) 1500 دور سه‌فاز موتوژن
الکتروموتور 1/12 اسب (0/06 کیلووات) 1500 دور سه‌فاز موتوژن

الکتروموتور 1/12 اسب (0/06 کیلووات) 1500 دور سه‌فاز موتوژنفریم: 56قدرت موتور: 1/12 اسب بخار (0/06 کی.....

435,000تومان
الکتروموتور 1/2 اسب (0/37 کیلووات) 1500 دور کلاچ‌دار تکفاز موتوژن
الکتروموتور 1/2 اسب (0/37 کیلووات) 1500 دور کلاچ‌دار تکفاز موتوژن

الکتروموتور 1/2 اسب (0/37 کیلووات) 1500 دور کلاچ‌دار تکفاز موتوژنفریم: 71قدرت موتور: 1/2 اسب بخار (0.....

1,090,000تومان
الکتروموتور 1/3 اسب (0/25 کیلووات) 1500 دور کلاچ‌دار تکفاز موتوژن
الکتروموتور 1/3 اسب (0/25 کیلووات) 1500 دور کلاچ‌دار تکفاز موتوژن

الکتروموتور 1/3 اسب (0/25 کیلووات) 1500 دور کلاچ‌دار تکفاز موتوژنفریم: 71قدرت موتور: 1/3 اسب بخار (0.....

1,025,000تومان
الکتروموتور 1/5 اسب (1/1 کیلووات) 1500 دور سه‌فاز موتوژن
الکتروموتور 1/5 اسب (1/1 کیلووات) 1500 دور سه‌فاز موتوژن

الکتروموتور 1/5 اسب (1/1 کیلووات) 1500 دور سه‌فاز موتوژنفریم: 90قدرت موتور: 1/5 اسب بخار (1/1 کیلووا.....

1,025,000تومان
الکتروموتور 1/5 اسب (1/1 کیلووات) 1500 دور کلاچ‌دار تکفاز موتوژن
الکتروموتور 1/5 اسب (1/1 کیلووات) 1500 دور کلاچ‌دار تکفاز موتوژن

الکتروموتور 1/5 اسب (1/1 کیلووات) 1500 دور کلاچ‌دار تکفاز موتوژننوع: CRS90L4Aقدرت موتور: 1/5 اسب بخا.....

1,515,000تومان
الکتروموتور 10 اسب (7/5 کیلووات) 1500 دور سه‌فاز موتوژن
الکتروموتور 10 اسب (7/5 کیلووات) 1500 دور سه‌فاز موتوژن

الکتروموتور 10 اسب (7/5 کیلووات) 1500 دور سه‌فاز موتوژنفریم: 132قدرت موتور: 10 اسب بخار (7/5 کیلووات.....

3,025,000تومان
الکتروموتور 100 اسب (75 کیلووات) 1500 دور سه‌فاز موتوژن
الکتروموتور 100 اسب (75 کیلووات) 1500 دور سه‌فاز موتوژن

الکتروموتور 100 اسب (75 کیلووات) 1500 دور سه‌فاز موتوژنقدرت موتور: 100 اسب بخار (75 کیلووات)فاز: 3ول.....

26,250,000تومان
الکتروموتور 15 اسب (11 کیلووات) 1500 دور سه‌فاز موتوژن
الکتروموتور 15 اسب (11 کیلووات) 1500 دور سه‌فاز موتوژن

الکتروموتور 15 اسب (11 کیلووات) 1500 دور سه‌فاز موتوژنفریم: 160قدرت موتور: 15 اسب بخار (11 کیلووات)ف.....

4,440,000تومان
الکتروموتور 15 اسب (11 کیلووات) 3000 دور سه‌فاز موتوژن
الکتروموتور 15 اسب (11 کیلووات) 3000 دور سه‌فاز موتوژن

الکتروموتور 15 اسب (11 کیلووات) 3000 دور سه‌فاز موتوژنفریم: 160قدرت موتور: 15 اسب بخار (11 کیلووات)ف.....

4,190,000تومان
الکتروموتور 2 اسب (1/5 کیلووات) 1500 دور سه‌فاز موتوژن
الکتروموتور 2 اسب (1/5 کیلووات) 1500 دور سه‌فاز موتوژن

الکتروموتور 2 اسب (1/5 کیلووات) 1500 دور سه‌فاز موتوژنفریم: 90قدرت موتور: 2 اسب بخار (1/5 کیلووات)فا.....

1,175,000تومان
الکتروموتور 2 اسب (1/5 کیلووات) 1500 دور کلاچ‌دار تکفاز موتوژن
الکتروموتور 2 اسب (1/5 کیلووات) 1500 دور کلاچ‌دار تکفاز موتوژن

الکتروموتور 2 اسب (1/5 کیلووات) 1500 دور کلاچ‌دار تکفاز موتوژننوع: CRS90L4Bقدرت موتور: 2 اسب بخار؛ 1.....

1,735,000تومان
الکتروموتور 20 اسب (15 کیلووات) 1500 دور سه‌فاز موتوژن
الکتروموتور 20 اسب (15 کیلووات) 1500 دور سه‌فاز موتوژن

الکتروموتور 20 اسب (15 کیلووات) 1500 دور سه‌فاز موتوژنفریم: 160قدرت موتور: 20 اسب بخار (15 کیلووات)ف.....

5,240,000تومان
نمایش 1 تا 15 از 141 (10 صفحه)
logo-samandehi